Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch kan het voor komen dat u een klacht over onze dienstverlening hebt. In dat geval kunt u uw klacht per brief zenden aan:

WERTGARANTIE AG
T.a.v. de klachtenafdeling
Postbus 64 29
D-30064 Hannover DUITSLAND

Of gebruik het contactformulier op deze website.

Vermeld in ieder geval uw naam, contractnummer, omschrijving van de klacht en de gewenste oplossing. We nemen uw klacht binnen 10 werkdagen in behandeling. Mocht het langer duren om uw klacht te behandelen dan informeren we u hierover en wanneer u van ons een antwoord mag verwachten.

KiFiD

Bent u niet tevreden met de door ons geboden oplossing(en) dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD doet een uitspraak als een klant en een financiele dienstverlener het niet eens worden. Een klacht indienen bij het KiFiD kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw klacht en de reactie van WERTGARANTIE AG. Dien de klacht in binnen drie maanden nadat WERTGARANTIE AG u een antwoord heeft gestuurd.

Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Internet: www.kifid.nl

Tevens kunt u uw klacht aan het KiFiD voorleggen via het Europees ODR Platform